O revizionistickém a dogmatickém pojetí koexistence

Název: O revizionistickém a dogmatickém pojetí koexistence
Variantní název
О ревизионистической и догматической концепции сосуществования
Zu der revisionistischen und der dogmatischen Auffassung der Koexistenz
Autor: Solař, Josef
Přispěvatel
Bronec, Jiří (Translator of Summary)
Beck, Miroslav (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1961, roč. 10, č. G5, s. [13]-28
Rozsah
[13]-28
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence