Solař, Josef

Varianty jmen:

Solař, Josef (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 8 z celkového počtu 8.

Článek
Solař, Josef. Ideologie pacifismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, roč. 13, č. G8, s. 5–30.

Článek
Solař, Josef. Ideology, politics and nuclear warfare. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1965, roč. 14, č. G9, s. 5–20.

Článek
Solař, Josef. K sociologii politických stran : předběžné poznámky : přednáška v brněnské odbočce Sociologické společnosti 11. ledna 1990. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. G33, s. 7–14.

Článek
Solař, Josef. Marxistická studie o dějinotvorné úloze lidu a osobnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, roč. 11, č. G6, s. 185–188.

Článek
Solař, Josef. O revizionistickém a dogmatickém pojetí koexistence. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1961, roč. 10, č. G5, s. 13–28.

Článek
Solař, Josef. Politická filosofie Karla Jasperse. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1965, roč. 14, č. B12, s. 88–92.

Článek
Solař, Josef. Profesor JUDr. Jaroslav Blažke (1910-1966). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1968, roč. 17, č. G12, s. 154–156.

Článek
Solař, Josef. Untergang der Ideologien?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, roč. 16, č. G11, s. 7–16.