Solař, Josef

Name variants:

Solař, Josef (preferred)
Content type
Displaying 1 - 8 of 8.

Article
Solař, Josef. Ideologie pacifismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 5–30.

Article
Solař, Josef. Ideology, politics and nuclear warfare. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1965, vol. 14, iss. G9, pp. 5–20.

Article
Solař, Josef. K sociologii politických stran : předběžné poznámky : přednáška v brněnské odbočce Sociologické společnosti 11. ledna 1990. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1989-1990, vol. 38-39, iss. G33, pp. 7–14.

Article
Solař, Josef. Marxistická studie o dějinotvorné úloze lidu a osobnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, vol. 11, iss. G6, pp. 185–188.

Article
Solař, Josef. O revizionistickém a dogmatickém pojetí koexistence. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1961, vol. 10, iss. G5, pp. 13–28.

Article
Solař, Josef. Politická filosofie Karla Jasperse. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1965, vol. 14, iss. B12, pp. 88–92.

Article
Solař, Josef. Profesor JUDr. Jaroslav Blažke (1910-1966). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1968, vol. 17, iss. G12, pp. 154–156.

Article
Solař, Josef. Untergang der Ideologien?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, vol. 16, iss. G11, pp. 7–16.