Cenný přínos k ujasnění podstatných otázek historického materialismu

Název: Cenný přínos k ujasnění podstatných otázek historického materialismu
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, roč. 11, č. G6, s. 188-190
Rozsah
188-190
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Hrzal, Ladislav; Mácha, Karel. Předmět a metoda historického materialismu: základní otázky. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1961. 152 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.