Cenný přínos k ujasnění podstatných otázek historického materialismu

Author: Smrčka, Walter
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1963, vol. 11, iss. G6, pp. 188-190
Extent
188-190
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Hrzal, Ladislav; Mácha, Karel. Předmět a metoda historického materialismu: základní otázky. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1961. 152 s.
Document