Hlavní směry soudobé buržoazní sociologie války : (náčrt připravované větší práce)

Název: Hlavní směry soudobé buržoazní sociologie války : (náčrt připravované větší práce)
Variantní název:
  • Главные направления современной буржуазной социологии войны
    • Glavnyje napravlenija sovremennoj buržuaznoj sociologii vojny
  • Die wichtigsten Richtungen der gegenwärtigen bürgerlichen Soziologie des Krieges
    • Glavnyje napravlenija sovremennoj buržuaznoj sociologii vojny
Přispěvatel
Kiršová, Natálie (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1963, roč. 12, č. G7, s. [19]-26
Rozsah
[19]-26
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V marxistické literatuře dosud není důkladnější rozbor soudobé buržoazní sociologie války. Oblast teorie války se většinou přenechává vojenským teoretikům, kteří se zajímají více o vojenskou ideologii než o sociologické otázky.