O vztahu k přírodě : (velké hodnoty, drobná očekávání a rozložení postojů v populaci)

Variantní název
On the relations to nature
Autor: Keller, Jan
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1996, roč. 44, č. G37, s. [65]-75
Rozsah
[65]-75
  • ISSN
    0231-5122
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document