Manuální aktivity ve volném čase

Název: Manuální aktivity ve volném čase
Variantní název:
  • Ручная работа во время досуга
    • Ručnaja rabota vo vremja dosuga
  • Manuelle Aktivitäten während der Freizeit
    • Ručnaja rabota vo vremja dosuga
Autor: Pácl, Pavel
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, roč. 24, č. G19, s. [105]-115
Rozsah
[105]-115
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Ve studii "Vývoj způsobu života v souvislosti s perspektivním rozvojem společnosti", vydané Ústavem pro filosofii a sociologii ČSAV, se - kromě jiného - píše: "Nedostatečný rozvoj služeb, včetně těch, které jsou určeny k instalování, udržování a opravování hmotných statků dlouhodobé osobní spotřeby, ... namnoze vede (jako zejména v případě automobilismu a chataření) k hypertrofii takzvaného kutilství ve skladbě aktivit volného času. To se pak někdy vydává za růst kompenzačních funkcí nebo dokonce tvořivých aktivit volného času a doporučuje se podporovat tuto tendenci; ale z větší části tu jde buď o omyl či nepochopení problematiky socialistické kultivace volného času, anebo o přikrašlování podle hesla "z nouze ctnost". Ve skutečnosti se tu zejména v důsledku existujícího vývoje struktury spotřeby prosazuje vlastně trend k ekonomicky neefektivní malovýrobě v domácnostech... Tento příspěvek chce k výšeuvedeným řádkům přičinit několik poznámek.