Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1975, roč. 24, č. G19

Obrázek
Rok
1975
Rok vydání
1977
Obor
Stati
Page Title
[7]-10 Deset let výuky sociologie na filosofické fakultě Univerzity J.E. Purkyně Ovesný, Miroslav | pdficon
[11]-30 Role sociologa v nástupu vědeckotechnické revoluce : (diskusní příspěvek) Hájek, Mojmír | pdficon
[31]-51 Metodologické a sociologické problémy etiky Köttner, Mojmír | pdficon
[53]-64 Dva typy druhého bydlení v ČSR Librová, Hana | pdficon
[65]-81 Spezielle Qualifikations Differenzierungen als Gegenstand soziologischer Analysen der Struktur des wissenschaftlichen Kaderpotentials Meyer, Hansgünter | pdficon
[83]-104 Pojmový komplex teorie sociální role : jeho vývoj a problém hodnoty pro marxistickou sociologii Možný, Ivo | pdficon
[105]-115 Manuální aktivity ve volném čase Pácl, Pavel | pdficon
Sdělení, zprávy a recenze
Page Title
[117]-120 Sociologie v Rumunské socialistické republice Ovesný, Miroslav | pdficon
121-125 Výsledky výzkumu vlivu rodiny na prospěch žáků 4. tříd ZDŠ Přadková, Svatomíra | pdficon
125-127 IV. světový kongres sociologie venkova v Toruni Hájek, Mojmír | pdficon
127-131 [Nowak, Stefan. Metodologie sociologických výzkumů: obecné problémy] Gregor, Miroslav | pdficon
132-133 [Sekera, Václav, ed. Statistická příručka životního prostředí ČSR] Librová, Hana | pdficon
133-135 [Archer, Margaret Scotford ed. Current research in sociology: published on the occasion of the VIIIth World Congress of Sociology, Toronto, Canada, August 18-24, 1974] Pácl, Pavel; Možný, Ivo | pdficon
135-139 [Osten, Gert von der; Klesse, Brigitte; Ott, Günther, ed. Unterricht im Museum ; Friedländer, Renate. Mein Museumsbuch] Gabriel, Jiří | pdficon
140-141 [Christie, Nils. Wenn es die Schule nicht gäbe: Ketzerisches zur Schulreform] Veselá, Zdena | pdficon
141-142 [Czerwiński, Marcin. Życie po miejsku] Pácl, Pavel | pdficon