G19

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná
Rok: 1975
Ročník: 24
Číslo: G19
Rok vydání
1977
Obor
Stati
Title Document
Deset let výuky sociologie na filosofické fakultě Univerzity J.E. Purkyně | [7]–10
Ovesný, Miroslav
PDF
Role sociologa v nástupu vědeckotechnické revoluce : (diskusní příspěvek) | [11]–30
Hájek, Mojmír
PDF
Metodologické a sociologické problémy etiky | [31]–51
Köttner, Mojmír
PDF
Dva typy druhého bydlení v ČSR | [53]–64
Librová, Hana
PDF
Spezielle Qualifikations Differenzierungen als Gegenstand soziologischer Analysen der Struktur des wissenschaftlichen Kaderpotentials | [65]–81
Meyer, Hansgünter
PDF
Pojmový komplex teorie sociální role : jeho vývoj a problém hodnoty pro marxistickou sociologii | [83]–104
Možný, Ivo
PDF
Manuální aktivity ve volném čase | [105]–115
Pácl, Pavel
PDF
Sdělení, zprávy a recenze
Title Document
Sociologie v Rumunské socialistické republice | [117]–120
Ovesný, Miroslav
PDF
Výsledky výzkumu vlivu rodiny na prospěch žáků 4. tříd ZDŠ | 121–125
Přadková, Svatomíra
PDF
IV. světový kongres sociologie venkova v Toruni | 125–127
Hájek, Mojmír
PDF
[Nowak, Stefan. Metodologie sociologických výzkumů: obecné problémy] | 127–131
Gregor, Miroslav
PDF
[Sekera, Václav, ed. Statistická příručka životního prostředí ČSR] | 132–133
Librová, Hana
PDF
[Archer, Margaret Scotford ed. Current research in sociology: published on the occasion of the VIIIth World Congress of Sociology, Toronto, Canada, August 18-24, 1974] | 133–135
Pácl, Pavel; Možný, Ivo
PDF
[Osten, Gert von der; Klesse, Brigitte; Ott, Günther, ed. Unterricht im Museum ; Friedländer, Renate. Mein Museumsbuch] | 135–139
Gabriel, Jiří
PDF
[Christie, Nils. Wenn es die Schule nicht gäbe: Ketzerisches zur Schulreform] | 140–141
Veselá, Zdena
PDF
[Czerwiński, Marcin. Życie po miejsku] | 141–142
Pácl, Pavel
PDF