[Možný, Ivo. Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů]

Název: [Možný, Ivo. Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, roč. 35, č. G30, s. 113-115
Rozsah
113-115
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Možný, Ivo. Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J. E. Purkyně, 1983. 189 s. Spisy University J. E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta; 248.