[Možný, Ivo. Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů]

Title: [Možný, Ivo. Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů]
Author: Capponi, Věra
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, vol. 35, iss. G30, pp. 113-115
Extent
113-115
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Možný, Ivo. Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J. E. Purkyně, 1983. 189 s. Spisy University J. E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta; 248.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.