Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů

Image
Author: Možný, Ivo
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
V Brně
Publisher
Universita J.E. Purkyně
Year of publication
1983
Extent
189 s. :
Series
  • Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 248
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 95243
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Předmluva
Page Chapter number Title
7-8 Předmluva | pdf icon Možný, Ivo
Page Chapter number Title
9-25 Kapitola 1 | Vstupní úvaha a formulace problému | pdf icon Možný, Ivo
Page Chapter number Title
27-52 Kapitola 2 | Ekonomika rodiny jako sociálního mikrosystému | pdf icon Možný, Ivo
Page Chapter number Title
53-66 Kapitola 3 | Dělba práce v rodině - domácí hospodaření | pdf icon Možný, Ivo
Page Chapter number Title
67-98 Kapitola 4 | Zaměstnaná žena a žena v zaměstnání | pdf icon Možný, Ivo
Page Chapter number Title
99-112 Kapitola 5 | Muž v zaměstnání a v rodině zaměstnané ženy | pdf icon Možný, Ivo
Page Chapter number Title
113-127 Kapitola 6 | Dítě v rodině vysokoškolsky vzdělaných partnerů | pdf icon Možný, Ivo
Dodatky
Page Chapter number Title
129-144 Apendix I. | Popis vzorku a základní tabulkové výstupy výzkumu vysokoškolsky vzdělaných manželských párů | pdf icon Možný, Ivo
145-153 Apendix II. | Analýza vlivu vzdělání a povolání na rozvodové chování | pdf icon Možný, Ivo
155-174 Apendix III. | Empirické měření kulturních norem pro osobnostní charakteristiky makulinity a feminity | pdf icon Možný, Ivo
175 Seznam grafů | pdf icon Možný, Ivo
176 Hlavní datové báze | pdf icon Možný, Ivo
hidden-section Literatura
Page Chapter number Title
177-182 Literatura | pdf icon Možný, Ivo
Page Chapter number Title
183-189 The families of university graduates | pdf icon Možný, Ivo