Ekonomika rodiny jako sociálního mikrosystému

Title: Ekonomika rodiny jako sociálního mikrosystému
Author: Možný, Ivo
Source document: Možný, Ivo. Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1983, pp. 27-52
Extent
27-52
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license