Ekonomika rodiny jako sociálního mikrosystému

Název: Ekonomika rodiny jako sociálního mikrosystému
Autor: Možný, Ivo
Zdrojový dokument: Možný, Ivo. Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1983, pp. 27-52
Rozsah
27-52
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence