Možný, Ivo

Varianty jmen:

Možný, Ivo (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 42.

Článek
Možný, Ivo. [Amelin, Petr Pimenovič. Intelligencija i socializm]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1974, roč. 23, č. G18, s. 93–94.

Článek
Možný, Ivo. Analýza faktorů spokojenosti v práci : pokus o konstrukci teoretického modelu empiricky testovatelného. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1971, roč. 20, č. G15, s. 75–92.

Kapitola
Možný, Ivo. Analýza vlivu vzdělání a povolání na rozvodové chování. In: Možný, Ivo. Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů. 1983, s. 145–153.

Článek
Pácl, Pavel; Možný, Ivo. [Archer, Margaret Scotford ed. Current research in sociology: published on the occasion of the VIIIth World Congress of Sociology, Toronto, Canada, August 18-24, 1974]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, roč. 24, č. G19, s. 133–135.

Článek
Možný, Ivo. [Čelovek nauki]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1979-1980, roč. 28-29, č. B26-27, s. 98–99.

Článek
Možný, Ivo. [Charčev, Anatolij Georgijevič. Brak i sem'ja v SSSR]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1982, roč. 31, č. G26, s. 115–116.

Kapitola
Možný, Ivo. Dělba práce v rodině - domácí hospodaření. In: Možný, Ivo. Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů. 1983, s. 53–66.

Kapitola
Možný, Ivo. Dítě v rodině vysokoškolsky vzdělaných partnerů. In: Možný, Ivo. Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů. 1983, s. 113–127.

Kapitola
Možný, Ivo. Divácké ocenění repertoáru : (k sociologii divadelního publika). In: Na křižovatce umění : sborník k poctě šedesátin prof. dr. Artura Závodského, DrSc. 1973, s. 131–146.

Kapitola
Možný, Ivo. Ekonomika rodiny jako sociálního mikrosystému. In: Možný, Ivo. Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů. 1983, s. 27–52.

Článek
Možný, Ivo. Ekonomika rodiny jako sociálního mikrosystému. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1982, roč. 31, č. G26, s. 43–67.

Kapitola
Možný, Ivo. Empirické měření kulturních norem pro osobnostní charakteristiky makulinity a feminity. In: Možný, Ivo. Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů. 1983, s. 155–174.

Kapitola
Možný, Ivo. Hlavní datové báze. In: Možný, Ivo. Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů. 1983, s. 176.

Článek
Možný, Ivo. [Holmstrom, Lynda Lytle. The two-career family ; Rapoport, Rhona; Rapoport, Robert N. Dual-career families]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1978-1979, roč. 27-28, č. G22-23, s. 136–141.

Kapitola
Možný, Ivo. Introduction. In: Možný, Ivo. Social consequences of a change in ownership : two case studies in industrial enterprises in the Czech Republic - Spring 1993. 1995, s. 9–25.

Článek
Možný, Ivo. [Jacklin, Carol Nagy; Maccoby, Eleanor Emmons. The psychology of sex differences]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1984, roč. 33, č. G28, s. 112–114.

Článek
Možný, Ivo. K problematice ekonomiky tvorby a užívání programů pro hromadné zpracování dat na samočinných počítačích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1973, roč. 22, č. G17, s. 123–129.

Článek
Možný, Ivo. [Kugel', Samuil Aronovič; Nikandrov, O.M. Molodyje inženery]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1972, roč. 21, č. G16, s. 97–98.

Kapitola
Možný, Ivo. Literatura. In: Možný, Ivo. Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů. 1983, s. 177–182.

Článek
Možný, Ivo. Marital love and marital conflict as the social constructs. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1988, roč. 37, č. G32, s. 37–53.

Článek
Možný, Ivo. [Murstein, Bernard I. Exploring intimate life styles]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1984, roč. 33, č. G28, s. 114–115.

Kapitola
Možný, Ivo. Muž v zaměstnání a v rodině zaměstnané ženy. In: Možný, Ivo. Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů. 1983, s. 99–112.

Článek
Gregor, Miroslav; Možný, Ivo. People's choice of the best source of information. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1970, roč. 19, č. G14, s. 147–157.

Článek
Možný, Ivo. Pojmový komplex teorie sociální role : jeho vývoj a problém hodnoty pro marxistickou sociologii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, roč. 24, č. G19, s. 83–104.

Kapitola
Možný, Ivo. Popis vzorku a základní tabulkové výstupy výzkumu vysokoškolsky vzdělaných manželských párů. In: Možný, Ivo. Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů. 1983, s. 129–144.