The catch in the functional analysis of the family

Název: The catch in the functional analysis of the family
Variantní název
Čertovo kopýtko funkční analýzy rodiny
Autor: Možný, Ivo
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. G33, s. [27]-39
Rozsah
[27]-39
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí