The catch in the functional analysis of the family

Variant title
Čertovo kopýtko funkční analýzy rodiny
Author: Možný, Ivo
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1989-1990, vol. 38-39, iss. G33, pp. [27]-39
Extent
[27]-39
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Summary language
Document