Ekonomická stránka společenského bytí : formativní činitel společenského vědomí v etapě budování rozvinuté socialistické společnosti

Název: Ekonomická stránka společenského bytí : formativní činitel společenského vědomí v etapě budování rozvinuté socialistické společnosti
Variantní název:
  • Economic aspect of social existence : the formative factor of social consciousness in the stage of developed socialist society
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1987, roč. 36, č. G31, s. [45]-61
Rozsah
[45]-61
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.