G31

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná
Rok: 1987
Ročník: 36
Číslo: G31
Rok vydání
1987
Obor
Stati
Title Document
Bedřich Engels a současná přírodověda : k 165. výročí narození B. Engelse | [7]–20
Líčeník, Lubomír; Jašek, Antonín
PDF
Řešení otázek vytváření beztřídní společnosti v teorii a praxi v etapě upevňování rozvinutého socialismu v SSSR | [21]–30
Červek, Zdeněk
PDF
Rentabilita přidružené výrobní činnosti v jednotných zemědělských družstvech na okresu Blansko | [31]–44
Nevrtal, Jindřich
PDF
Ekonomická stránka společenského bytí : formativní činitel společenského vědomí v etapě budování rozvinuté socialistické společnosti | [45]–61
Chládek, Vlastimil
PDF
Vedoucí úloha okresní organizace strany v boji za kolektivizaci vesnice v okrese Hodonín (1949-1953) | [63]–77
Špičák, Milan
PDF
K počátkům rozvoje a upevňování JZD na okrese Vyškov | [79]–89
Hrdličková, Věra
PDF
K buržoaznímu a marxistickému pojetí politického stranictví | [91]–103
Zeman, Aleš
PDF
Předpoklady a hlavní tendence vývoje tzv. lidového peněžnictví v Československu ve dvacátých letech | [105]–117
Lasovský, Dalibor
PDF
Současné formy rozvoje socialistické demokracie v ČSSR | [119]–125
Galvasová, Milena
PDF
Dynamika změn třídní a sociální struktury ČSSR v etapě budování rozvinuté socialistické společnosti | [127]–136
Neveselý, Karel
PDF
Úloha politického vědomí v etapě budování rozvinuté socialistické společnosti | [137]–141
Sigmundová, Stanislava
PDF
Recenze
Title Document
Ekonomické aspekty branné politiky a vojenské moci státu | [143]–144
Fuchs, Kamil
PDF
[Vaculík, Jaroslav. Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v letech 1945-1948] | 144–145
Verbík, Antonín
PDF
[Будкін, В.С. Надія людства, оплот миру і прогресу] | 145–146
Bosáková, Věra
PDF
Aktuální publikace | 146–147
Sobota, Rajmund
PDF