Aktuální publikace

Název: Aktuální publikace
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1987, roč. 36, č. G31, s. 146-147
Rozsah
146-147
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Červek, Zdeněk. Teorie dělnicko-rolnického svazku a její realizace v zemědělské politice Komunistické strany Československa. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1984. 94 s. Spisy Univ. J. E. Purkyně v Brně, Ústav marxismu-leninismu.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.