Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1987, vol. 36, iss. G31

Image
Year
1987
Publication year
1987
Topic
Stati
Page Title
[7]-20 Bedřich Engels a současná přírodověda : k 165. výročí narození B. Engelse Líčeník, Lubomír; Jašek, Antonín | pdficon
[21]-30 Řešení otázek vytváření beztřídní společnosti v teorii a praxi v etapě upevňování rozvinutého socialismu v SSSR Červek, Zdeněk | pdficon
[31]-44 Rentabilita přidružené výrobní činnosti v jednotných zemědělských družstvech na okresu Blansko Nevrtal, Jindřich | pdficon
[45]-61 Ekonomická stránka společenského bytí : formativní činitel společenského vědomí v etapě budování rozvinuté socialistické společnosti Chládek, Vlastimil | pdficon
[63]-77 Vedoucí úloha okresní organizace strany v boji za kolektivizaci vesnice v okrese Hodonín (1949-1953) Špičák, Milan | pdficon
[79]-89 K počátkům rozvoje a upevňování JZD na okrese Vyškov Hrdličková, Věra | pdficon
[91]-103 K buržoaznímu a marxistickému pojetí politického stranictví Zeman, Aleš | pdficon
[105]-117 Předpoklady a hlavní tendence vývoje tzv. lidového peněžnictví v Československu ve dvacátých letech Lasovský, Dalibor | pdficon
[119]-125 Současné formy rozvoje socialistické demokracie v ČSSR Galvasová, Milena | pdficon
[127]-136 Dynamika změn třídní a sociální struktury ČSSR v etapě budování rozvinuté socialistické společnosti Neveselý, Karel | pdficon
[137]-141 Úloha politického vědomí v etapě budování rozvinuté socialistické společnosti Sigmundová, Stanislava | pdficon
Recenze
Page Title
[143]-144 Ekonomické aspekty branné politiky a vojenské moci státu Fuchs, Kamil | pdficon
144-145 [Vaculík, Jaroslav. Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v letech 1945-1948] Verbík, Antonín | pdficon
145-146 [Будкін, В.С. Надія людства, оплот миру і прогресу] Bosáková, Věra | pdficon
146-147 Aktuální publikace Sobota, Rajmund | pdficon