Rentabilita přidružené výrobní činnosti v jednotných zemědělských družstvech na okresu Blansko

Variant title
Die Rentabilität der Nebenproduktion in den landwirtschaftlichen Produkcionsgenossenschaften des Kreises Blansko
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1987, vol. 36, iss. G31, pp. [31]-44
Extent
[31]-44
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document