Rentabilita přidružené výrobní činnosti v jednotných zemědělských družstvech na okresu Blansko

Název: Rentabilita přidružené výrobní činnosti v jednotných zemědělských družstvech na okresu Blansko
Variantní název
Die Rentabilität der Nebenproduktion in den landwirtschaftlichen Produkcionsgenossenschaften des Kreises Blansko
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1987, roč. 36, č. G31, s. [31]-44
Rozsah
[31]-44
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí