Ke vztahu vlastních nákladů a hodnoty

Variantní název
Zur Frage des Verkältnisses des Selbstkosten und des Wertes
Соотношение себестоимости и стоимости
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1960, roč. 9, č. G4, s. 113-115
Rozsah
113-115
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document