Některé filosofické problémy logiky v sovětských pracích z let 1958-1959

Název: Některé filosofické problémy logiky v sovětských pracích z let 1958-1959
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1960, roč. 9, č. G4, s. 121-124
Rozsah
121-124
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence