Specifické rysy průběhu krize v Československu v rámci světové hospodářské krize třicátých let

Název: Specifické rysy průběhu krize v Československu v rámci světové hospodářské krize třicátých let
Variantní název:
  • Специфические черты кризиса в Чехословакии, проходившего в рамках мирового экономического кризиса тридцатых годов
    • Specifičeskije čerty krizisa v Čechoslovakii, prochodivšego v ramkach mirovogo èkonomičeskogo krizisa tridcatych godov
  • Die spezifischen Merkmale des Krisenverlaufs in der ČSR
    • Specifičeskije čerty krizisa v Čechoslovakii, prochodivšego v ramkach mirovogo èkonomičeskogo krizisa tridcatych godov
Autor: Michek, Josef
Přispěvatel
Merta, Rudolf (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1960, roč. 9, č. G4, s. [94]-107
Rozsah
[94]-107
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V říjnu 1929 začala krachem na newyorské burse cyklická hospodářská krize, která zachvátila celý kapitalistický svět. Účelem tohoto článku je zhodnotit průběh této nejničivější hospodářské katastrofy v dějinách kapitalismu v buržoazním Československu, poukázat na její specifické zvláštnosti, podmíněné samou strukturou československého hospodářství. Jde v podstatě o to, že začátek krize se v ČSR datuje téměř o rak později než v ostatním kapitalistickém světě. Krize zde byla hlubší a pustošivější než v celosvětovém průměru a pokračuje i v době, kdy se ostatní kapitalistické státy ocitají již v další fázi cyklu, v depresi.