Několik poznámek ke knize Otakara Nahodila a Antonína Robka, České lidové pověry

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1960, roč. 9, č. G4, s. 136-138
Rozsah
136-138
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document