Několik poznámek ke knize Otakara Nahodila a Antonína Robka, České lidové pověry

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1960, vol. 9, iss. G4, pp. 136-138
Extent
136-138
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Nahodil, Otakar; Robek, Antonín. České lidové pověry. 1. vyd. Praha: Orbis, 1959. 224 s. Věda a život.
Document