[Niebling, Georg. Kunstbetrachtung und Kunstentwicklung: Kunstsoziologische Grundbegriffe]

Autor: Sus, Oleg
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, roč. 7, č. G2, s. 106-107
Rozsah
106-107
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document