Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1958, roč. 7, č. G2

Obrázek
Rok
1958
Rok vydání
1958
Obor
Články – Aufsätze – Статьи
Page Title
[5]-21 K otázce teorie krize v české buržoasní politické ekonomii před 1. světovou válkou Setinský, Jiří | pdficon
[22]-31 Pojem životní úrovně a její nejdůležitější ukazatelé Šrůtka, Jan | pdficon
[32]-40 O základních znacích propagandy Smrčka, Walter | pdficon
[41]-53 K definici pojmu inteligence Riedel, Gustav | pdficon
[54]-60 Mechanistický materialismus a biologie Vodseďálek, Živan | pdficon
Diskuse – Diskussion – Дискуссии
Page Title
[61]-67 O jedné nové koncepci vědeckého socialismu Šabata, Jaroslav | pdficon
[68]-82 Na cestě za pravdou v gnoseologii Tošenovský, Ludvík | pdficon
[83]-88 K diskusi o úloze praxe v procesu poznání Hozman, Karel | pdficon
Referáty a recense – Besprechungen und Referate – Рефераты и рецензии
Page Title
[89]-93 Ekonomická problematika Věstníku moskevské university Kirš, Zdeněk | pdficon
93-95 Historie a úkoly sovětského obchodu Řiháček, Vítězslav | pdficon
95-96 Základy analysy kapitalistické výroby Novozámský, Jiří | pdficon
97-99 Některé otázky kategorií produktivity a intensity práce a jejich vzájemného vztahu Řiháček, Vítězslav | pdficon
99-104 Příspěvek k diskusi o zákonu hodnoty a problému tvorby cen v SSSR Kříž, Karel | pdficon
104-105 O lidové demokracii v Československu Dvořák, Alois | pdficon
106-107 [Niebling, Georg. Kunstbetrachtung und Kunstentwicklung: Kunstsoziologische Grundbegriffe] Sus, Oleg | pdficon
107-108 Nové sovětské vydání Mehringova životopisu Karla Marxe Cetl, Jiří | pdficon
108-110 [Blažek, Miroslav. Hospodářský zeměpis Československa] Kirš, Zdeněk | pdficon