Janáček and the Third Reich

Autor: Levi, Erik
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2009, roč. 56-57, č. H42-43, s. [69]-79
Rozsah
[69]-79
  • ISSN
    1212-0391
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Document