Česká hudební terminologie v díle J.A. Komenského

Název: Česká hudební terminologie v díle J.A. Komenského
Variantní název
Tschechische Musikterminologie in J.A. Komenskýs Werk
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1992-1993, roč. 41-42, č. H27-28, s. [17]-43
Rozsah
[17]-43
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí