Ein tschechischer Beitrag zur allgemeinen Musikwissenschaft

Název: Ein tschechischer Beitrag zur allgemeinen Musikwissenschaft
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1983, roč. 32, č. H18, s. [81]-83
Rozsah
[81]-83
Type: Recenze
Jazyk
německy
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Fukač, Jiří; Poledňák, Ivan. Hudba a její pojmoslovný systém: otázky stratifikace a taxonomie hudby. Vyd. 1. Praha: Academia, 1981. 114 s. Studie ČSAV; sv. 14.