Vysloužil, Jiří

Varianty jmen:

Vysloužil, Jiří (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 55.

Článek
Vysloužil, Jiří. Alois Hába als Kompositionslehrer. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1965, roč. 14, č. F9, s. 379–387.

Článek
Vysloužil, Jiří. Antonín Josef Rejcha und die tschechische Musik. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1972, roč. 21, č. H7, s. 53–62.

Článek
Vysloužil, Jiří. Brünn auf dem Wege zu einer binationalen Musikkultur. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1994, roč. 43, č. H29, s. 131–135.

Článek
Vysloužil, Jiří. [Cosma, Viorel. Muzicieni Rômanî: compozitori şi muzicologi: lexikon]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1971, roč. 20, č. H6, s. 139–140.

Článek
Vysloužil, Jiří. Das Fragen nach dem "Neuen" und dem "Alten" in der Musik. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1995, roč. 44, č. H30, s. 121–125.

Článek
Vysloužil, Jiří. Der tschechische Ästhetiker und Musikwissenschaftler Otakar Hostinský. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 19781979, roč. 27-28, č. H13-14, s. 27–42.

Článek
Vysloužil, Jiří. Der tschechische Musikwissenschaftler Vladimír Helfert : (geboren am 24. März 1886 in Plänice, Bez. Klatovy, gestorben am 18. Mai 1945 in Prag). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 19761977, roč. 25-26, č. H11-12, s. 15–24.

Článek
Vysloužil, Jiří. Deux chapitres sur la poètique musicale de Bohuslav Martinů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1997, roč. 46, č. H32, s. 39–47.

Článek
Vysloužil, Jiří. Die mährische Richtung in der tschechischen Musik : prolegomena. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1981, roč. 30, č. H16, s. 31–45.

Článek
Vysloužil, Jiří. [Dürrenmatt, Hans-Rudolf. Die Durchführung bei Johann Stamitz (1717-1757): Beiträge zum Problem der Durchführung und analytische Untersuchung von ersten Sinfoniesätzen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1972, roč. 21, č. H7, s. 171–172.

Článek
Vysloužil, Jiří. Ein tschechischer Beitrag zur allgemeinen Musikwissenschaft. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1983, roč. 32, č. H18, s. 81–83.

Článek
Vysloužil, Jiří. Eine Skizze zum Vokalstil von A. Dvořák und L. Janáček. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1983, roč. 32, č. H18, s. 7–24.

Článek
Vysloužil, Jiří. Eröffnung der Konferenz. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 19761977, roč. 25-26, č. H11-12, s. 13–14.

Kapitola
Vysloužil, Jiří. Folklór jako stylotvorný axióm Janáčkovy hudby. In: Na křižovatce umění : sborník k poctě šedesátin prof. dr. Artura Závodského, DrSc. 1973, s. 359–361.

Článek
Vysloužil, Jiří. [Fukač, Jiří, ed. Pojmoslovie hudobnej komunikácie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 19881989, roč. 37-38, č. H23-24, s. 97–98.

Článek
Vysloužil, Jiří. Genius loci – Brno 2012. Musicologica Brunensia. 2013, roč. 48, č. 1, s. 3–8.

Kapitola
Vysloužil, Jiří. Hábova Matka jako operní typ. In: Otázky divadla a filmu. III. 1973, s. 85–119.

Článek
Vysloužil, Jiří. Hudba a politika v Musikblätter der Sudetendeutschen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 19921993, roč. 41-42, č. H27-28, s. 107–115.

Článek
Vysloužil, Jiří. "Hudba" v Husserlově "fenomenologii". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 19901991, roč. 39-40, č. H25-26, s. 83–89.

Článek
Vysloužil, Jiří. Janáček vu par le publiciste français. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1982, roč. 31, č. H17, s. 84–85.

Článek
Vysloužil, Jiří. [Jiránek, Jaroslav. Vít Nejedlý: z historie bojů o novou, socialistickou kulturu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1962, roč. 11, č. F6, s. 144–145.

Článek
Vysloužil, Jiří. K bibliografii hudby 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1962, roč. 11, č. F6, s. 103–121.

Článek
Vysloužil, Jiří. K Husově komponování s dvanáctitónovou řadou. Musicologica Brunensia. 2012, roč. 47, č. 2, s. 89–93.

Článek
Vysloužil, Jiří. Meine musikalische Anamnese. Musicologica Brunensia. 2009, roč. 44, č. 1-2, s. 10–15.

Článek
Vysloužil, Jiří. Moje hudební rozpomínání. Musicologica Brunensia. 2009, roč. 44, č. 1-2, s. 5–9.