Vysloužil, Jiří

Name variants:

Vysloužil, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 55.

Article
Vysloužil, Jiří. Alois Hába als Kompositionslehrer. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1965, vol. 14, iss. F9, pp. 379–387.

Article
Vysloužil, Jiří. Antonín Josef Rejcha und die tschechische Musik. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1972, vol. 21, iss. H7, pp. 53–62.

Article
Vysloužil, Jiří. Brünn auf dem Wege zu einer binationalen Musikkultur. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1994, vol. 43, iss. H29, pp. 131–135.

Article
Vysloužil, Jiří. [Cosma, Viorel. Muzicieni Rômanî: compozitori şi muzicologi: lexikon]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1971, vol. 20, iss. H6, pp. 139–140.

Article
Vysloužil, Jiří. Das Fragen nach dem "Neuen" und dem "Alten" in der Musik. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1995, vol. 44, iss. H30, pp. 121–125.

Article
Vysloužil, Jiří. Der tschechische Ästhetiker und Musikwissenschaftler Otakar Hostinský. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 19781979, vol. 27-28, iss. H13-14, pp. 27–42.

Article
Vysloužil, Jiří. Der tschechische Musikwissenschaftler Vladimír Helfert : (geboren am 24. März 1886 in Plänice, Bez. Klatovy, gestorben am 18. Mai 1945 in Prag). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 19761977, vol. 25-26, iss. H11-12, pp. 15–24.

Article
Vysloužil, Jiří. Deux chapitres sur la poètique musicale de Bohuslav Martinů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1997, vol. 46, iss. H32, pp. 39–47.

Article
Vysloužil, Jiří. Die mährische Richtung in der tschechischen Musik : prolegomena. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1981, vol. 30, iss. H16, pp. 31–45.

Article
Vysloužil, Jiří. [Dürrenmatt, Hans-Rudolf. Die Durchführung bei Johann Stamitz (1717-1757): Beiträge zum Problem der Durchführung und analytische Untersuchung von ersten Sinfoniesätzen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1972, vol. 21, iss. H7, pp. 171–172.

Article
Vysloužil, Jiří. Ein tschechischer Beitrag zur allgemeinen Musikwissenschaft. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1983, vol. 32, iss. H18, pp. 81–83.

Article
Vysloužil, Jiří. Eine Skizze zum Vokalstil von A. Dvořák und L. Janáček. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1983, vol. 32, iss. H18, pp. 7–24.

Article
Vysloužil, Jiří. Eröffnung der Konferenz. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 19761977, vol. 25-26, iss. H11-12, pp. 13–14.

Chapter
Vysloužil, Jiří. Folklór jako stylotvorný axióm Janáčkovy hudby. In: Na křižovatce umění : sborník k poctě šedesátin prof. dr. Artura Závodského, DrSc. 1973, pp. 359–361.

Article
Vysloužil, Jiří. [Fukač, Jiří, ed. Pojmoslovie hudobnej komunikácie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 19881989, vol. 37-38, iss. H23-24, pp. 97–98.

Article
Vysloužil, Jiří. Genius loci – Brno 2012. Musicologica Brunensia. 2013, vol. 48, iss. 1, pp. 3–8.

Chapter
Vysloužil, Jiří. Hábova Matka jako operní typ. In: Otázky divadla a filmu. III. 1973, pp. 85–119.

Article
Vysloužil, Jiří. Hudba a politika v Musikblätter der Sudetendeutschen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 19921993, vol. 41-42, iss. H27-28, pp. 107–115.

Article
Vysloužil, Jiří. "Hudba" v Husserlově "fenomenologii". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 19901991, vol. 39-40, iss. H25-26, pp. 83–89.

Article
Vysloužil, Jiří. Janáček vu par le publiciste français. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1982, vol. 31, iss. H17, pp. 84–85.

Article
Vysloužil, Jiří. [Jiránek, Jaroslav. Vít Nejedlý: z historie bojů o novou, socialistickou kulturu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1962, vol. 11, iss. F6, pp. 144–145.

Article
Vysloužil, Jiří. K bibliografii hudby 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1962, vol. 11, iss. F6, pp. 103–121.

Article
Vysloužil, Jiří. K Husově komponování s dvanáctitónovou řadou. Musicologica Brunensia. 2012, vol. 47, iss. 2, pp. 89–93.

Article
Vysloužil, Jiří. Meine musikalische Anamnese. Musicologica Brunensia. 2009, vol. 44, iss. 1-2, pp. 10–15.

Article
Vysloužil, Jiří. Moje hudební rozpomínání. Musicologica Brunensia. 2009, vol. 44, iss. 1-2, pp. 5–9.