[Jiránek, Jaroslav. Vít Nejedlý: z historie bojů o novou, socialistickou kulturu]

Název: [Jiránek, Jaroslav. Vít Nejedlý: z historie bojů o novou, socialistickou kulturu]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1962, roč. 11, č. F6, s. [144]-[145]
Rozsah
[144]-[145]
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Jiránek, Jaroslav. Vít Nejedlý: z historie bojů o novou, socialistickou kulturu. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959. 528 s.