Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná 1984-1985, roč. 33-34, č. H19-20

Obrázek
Název čísla
Hortus musicologiae
Rok
1984-1985
Rok vydání
1985
Poznámka
  • Jiřímu Vysloužilovi k 11. 5. 1984
Ústav FF MU
hidden section Místo úvodu
Page Title
[9]-10 Místo úvodu | pdficon
Stati
Page Title
[11]-20 Proměna, tvar, struktura : Diltheyova estetika dnes Střítecký, Jaroslav | pdficon
[21]-26 K вoпрocy o coдepжaнии и фopмe в мyзыкe Kresánek, Jozef | pdficon
[27]-31 Karl Heinrich Seibt a estetika napodobování : kapitola z dějin obecné estetiky na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě Vít, Petr | pdficon
[33]-44 Meлoдичecкиe пapaдигмы пeceн cлoвaцкo-yкpaинcкoгo apeaлa Hošovs'kyj, Volodymyr | pdficon
[45]-51 Podíl Jakuba Jana Ryby na vzniku novočeské hudební terminologie Šlosar, Dušan; Štědroň, Miloš | pdficon
[53]-57 Musikhistorie und Musikästhetik Siegmund-Schultze, Walther | pdficon
[59]-63 Stilpluralismus in der Musik des italienischen Trecento Fischer, Kurt von | pdficon
[65]-69 Jan Amos Comenius - a Czech hymnographist, music theorist and educationist Settari, Olga | pdficon
[71]-76 Hudební inventář Kroměříže z roku 1659 Sehnal, Jiří | pdficon
[77]-88 Annotationen zum Solokonzertschaffen G.Ph. Telemanns Fleischhauer, Günter | pdficon
[89]-98 Okouzlený poutník : Händel v Itálii 1706-1710 Pečman, Rudolf | pdficon
[99]-103 Zur Problematik des Wiener klassischen Stils Larsen, Jens Peter | pdficon
[105]-112 Hudba na jakubském kůru v Brně od 2. pol. 17. do začátku 19. století Straková, Theodora | pdficon
[113]-118 Kantoři na Moravě a jejich hudební aktivita v 18. a 19. století : úvodní črta k širší problematice z regionální hudební historie Trojan, Jan | pdficon
[119]-126 Die romantische Oper bei den Südslawen und ihre Eingliederung in den europäischen geschichtlichen Rahmen Cvetko, Dragotin | pdficon
[127]-135 Das Instrumentarium und seine Behandlung in Janáčeks "Capriccio": eine Caprice? Wehnert, Martin | pdficon
[137]-153 Hudební metrika v Janáčkově teoretickém díle Burghauser, Jarmil | pdficon
[155]-163 Was um und nach Schönberg geschah : ein musikalisches Essay Schollum, Robert | pdficon
[165]-169 Dodekafonie a česká hudba Štědroň, Miloš | pdficon
[171]-177 Výběrová bibliografie prací Jiřího Vysloužila Brabcová, Jitka | pdficon