H19-20

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná
Rok: 1984-1985
Ročník: 33-34
Číslo: H19-20
Název čísla
Hortus musicologiae
Rok vydání
1985
Poznámka
  • Jiřímu Vysloužilovi k 11. 5. 1984
Ústav FF MU
hidden section Místo úvodu
Title Document
Místo úvodu | [9]–10
PDF
Stati
Title Document
Proměna, tvar, struktura : Diltheyova estetika dnes | [11]–20
Střítecký, Jaroslav
PDF
K вoпрocy o coдepжaнии и фopмe в мyзыкe | [21]–26
Kresánek, Jozef
PDF
Karl Heinrich Seibt a estetika napodobování : kapitola z dějin obecné estetiky na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě | [27]–31
Vít, Petr
PDF
Meлoдичecкиe пapaдигмы пeceн cлoвaцкo-yкpaинcкoгo apeaлa | [33]–44
Hošovs'kyj, Volodymyr
PDF
Podíl Jakuba Jana Ryby na vzniku novočeské hudební terminologie | [45]–51
Šlosar, Dušan; Štědroň, Miloš
PDF
Musikhistorie und Musikästhetik | [53]–57
Siegmund-Schultze, Walther
PDF
Stilpluralismus in der Musik des italienischen Trecento | [59]–63
Fischer, Kurt von
PDF
Jan Amos Comenius - a Czech hymnographist, music theorist and educationist | [65]–69
Settari, Olga
PDF
Hudební inventář Kroměříže z roku 1659 | [71]–76
Sehnal, Jiří
PDF
Annotationen zum Solokonzertschaffen G.Ph. Telemanns | [77]–88
Fleischhauer, Günter
PDF
Okouzlený poutník : Händel v Itálii 1706-1710 | [89]–98
Pečman, Rudolf
PDF
Zur Problematik des Wiener klassischen Stils | [99]–103
Larsen, Jens Peter
PDF
Hudba na jakubském kůru v Brně od 2. pol. 17. do začátku 19. století | [105]–112
Straková, Theodora
PDF
Kantoři na Moravě a jejich hudební aktivita v 18. a 19. století : úvodní črta k širší problematice z regionální hudební historie | [113]–118
Trojan, Jan
PDF
Die romantische Oper bei den Südslawen und ihre Eingliederung in den europäischen geschichtlichen Rahmen | [119]–126
Cvetko, Dragotin
PDF
Das Instrumentarium und seine Behandlung in Janáčeks "Capriccio": eine Caprice? | [127]–135
Wehnert, Martin
PDF
Hudební metrika v Janáčkově teoretickém díle | [137]–153
Burghauser, Jarmil
PDF
Was um und nach Schönberg geschah : ein musikalisches Essay | [155]–163
Schollum, Robert
PDF
Dodekafonie a česká hudba | [165]–169
Štědroň, Miloš
PDF
Výběrová bibliografie prací Jiřího Vysloužila | [171]–177
Brabcová, Jitka
PDF