Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná 1995, roč. 44, č. H30