Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná 1995, vol. 44, iss. H30