Notes on the poetics and dramaturgy of "The seven words of Christ" by Heinrich Schütz

Název: Notes on the poetics and dramaturgy of "The seven words of Christ" by Heinrich Schütz
Variantní název:
  • K poetice a dramaturgii "Sedmi slov Kristových" H. Schütze
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. [1988-1989], roč. 37-38, č. H23-24, s. [19]-26
Rozsah
[19]-26
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.