Ontogenetické zvlášnosti vztahů k řece Vltavě v kontextu ekologické psychologie

Variantní název
Возрастные особенности отношений к реке Влтаве с точки зрения психологии среды
Ontogenetische Besonderheiten der Beziehungen zum Fluss Vltava (Moldau) im Bezugsrahmen der Ökopsychologie
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1986, roč. 35, č. I21, s. [91]-103
Rozsah
[91]-103
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document