Ontogenetické zvlášnosti vztahů k řece Vltavě v kontextu ekologické psychologie

Title: Ontogenetické zvlášnosti vztahů k řece Vltavě v kontextu ekologické psychologie
Variant title
Возрастные особенности отношений к реке Влтаве с точки зрения психологии среды
Ontogenetische Besonderheiten der Beziehungen zum Fluss Vltava (Moldau) im Bezugsrahmen der Ökopsychologie
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1986, vol. 35, iss. I21, pp. [91]-103
Extent
[91]-103
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license