[Skalková, Jarmila a kol. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu]

Název: [Skalková, Jarmila a kol. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1985, roč. 34, č. I20, s. 144-146
Rozsah
144-146
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Skalková, Jarmila a kol. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. Vyd. 2., doplněné. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 209 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.