I20

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická
Rok: 1985
Ročník: 34
Číslo: I20
Rok vydání
1985
Poznámka
  • Pedagogické číslo
Obor
Články – Статьи – Artikel
Title Document
Předmět, postavení a funkce zjišťování, hodnocení a posuzování výchovných výsledků v pedagogickém procesu | [7]–13
Hartung, Leo
PDF
Realizace mravní výchovy v socialistické společnosti | [15]–35
Jůva, Vladimír
PDF
Jednota vzdělávání a výchovy ve vyučovacím procesu | [37]–47
Mojžíšek, Lubomír
PDF
Profesionální orientace mládeže jako společenskovýchovný jev | [49]–58
Hřebíček, Libor
PDF
Pedagogické aspekty zrakových defektů | [59]–75
Monatová, Lili
PDF
Vlastenecká a internacionální výchova | [77]–89
Řehořková, Marie
PDF
Tělesná výchova jako prostředek formování komunistické morálky | [91]–96
Hřebíček, Libor
PDF
Učitelské vzdělávání mezi dvěma světovými válkami | [97]–109
Veselá, Zdenka
PDF
Mimoškolská výchova dospělých a kulturní zařízení | [111]–121
Jůva, Vladimír
PDF
Aktivizace výuky na vysoké škole | [123]–132
Novotná, Jarmila
PDF
Vysoká škola a technika | [133]–141
Hnát, Jaroslav
PDF
Zprávy a recenze – Сообщения и обсуждения – Nachrichten und Rezensionen
Title Document
Životní jubileum profesora Lubomíra Mojžíška | [143]–144
Jůva, Vladimír
PDF
[Skalková, Jarmila a kol. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu] | 144–146
Jůva, Vladimír
PDF
[Jůva, Vladimír; Liškař, Čestmír. Úvod do srovnávací pedagogiky] | 146–147
Hřebíček, Libor
PDF
Rozvoj SVOČ na katedře pedagogiky FF UJEP | 147–148
Novotná, Jarmila
PDF