[Jůva, Vladimír; Liškař, Čestmír. Úvod do srovnávací pedagogiky]

Název: [Jůva, Vladimír; Liškař, Čestmír. Úvod do srovnávací pedagogiky]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1985, roč. 34, č. I20, s. 146-147
Rozsah
146-147
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Jůva, Vladimír; Liškař, Čestmír. Úvod do srovnávací pedagogiky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 223 s. Učebnice pro vysoké školy.