Profesionální orientace mládeže jako společenskovýchovný jev

Název: Profesionální orientace mládeže jako společenskovýchovný jev
Variantní název
Профессиональная ориентация молодежи как общественно-воспитательное явление
Professionelle Erziehung der Jugend als gesellschaftlicherzieherische Erscheinung
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1985, roč. 34, č. I20, s. [49]-58
Rozsah
[49]-58
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Jedním ze základních úkolů, které se nezbytně realizují v průběhu výchovy a vzdělávání mladé generace, je příprava k životnímu povolání (profesi). Výkon tohoto povolání totiž podstatným způsobem umožňuje každému jedinci životní seberealizaci a současně představuje i příspěvek k rozvoji celé společnosti. Příprava k moderním a vysoce náročným profesím, které odpovídají současnému stupni společensko-výrobního procesu, se uskutečňuje plánovitě, záměrně a dlouhodobě, počínaje předškolním věkem dítěte a dospělostí člověka konče. V takto pojatém procesu výchovy k povolání má své místo tzv. profesionální orientace - jako specifická součást pracovní výchovy a celé komunistické výchovy naší mládeže. Na všeobecně vzdělávacích školách završuje proces všeobecného polytechnického vzdělání a pracovní výchovy a připravuje na uvědomělou volbu povolání. V důsledku závažných problémů, na které naše společnost stále naléhavěji poukazuje zvláště v souvislosti s první volbou povolání - u 141eté mládeže, zcela logicky se rovněž těžiště profesionální orientace začíná spatřovat mezi mládeží, která navštěvuje základní školu. Tomu odpovídá i stále větší pozornost, kterou procesu výchovy této mládeže k uvědomělé volbě povolání věnují pedagogové i ostatní odborní pracovníci. V duchu naznačených potřeb je zpracována i tato studie. Jejím smyslem je poukázat na současnou socialistickou profesionální orientaci mládeže jako na složitý společensko-ekonomický a výchovný jev.