K vývoji systému profesionální orientace žáků všeobecně vzdělávacích škol v ČSSR v letech 1948-1981

Název: K vývoji systému profesionální orientace žáků všeobecně vzdělávacích škol v ČSSR v letech 1948-1981
Variantní název
К развитии системы профессиональной ориентации учеников общеобразовательных школ в ЧССР в 1948-81 гг.
Zur Entwicklung des Systems der professionellen Zielsetzung in den Tschechoslowakischen Schulen der allgemeinen Bildung
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1983, roč. 32, č. I18, s. [131]-143
Rozsah
[131]-143
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence