Pracovní výchova jako složka socialistické výchovy

Název: Pracovní výchova jako složka socialistické výchovy
Variantní název:
  • Трудовое воспитание как составная часть социалистического воспитания
    • Trudovoje vospitanije kak sostavnaja čast' socialističeskogo vospitanija
  • Die Arbeitserziehung als Komponente der sozialistischen Erziehung
    • Trudovoje vospitanije kak sostavnaja čast' socialističeskogo vospitanija
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1973, roč. 22, č. I8, s. [17]-43
Rozsah
[17]-43
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.