Mojžíšek, Lubomír

Varianty jmen:

Mojžíšek, Lubomír (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 14 z celkového počtu 14.

Článek
Mojžíšek, Lubomír. Formalismus v pracovních dovednostech mládeže. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1969, roč. 18, č. I4, s. 89–112.

Článek
Mojžíšek, Lubomír. Formativní účin vyučovacích metod. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, roč. 20, č. I6, s. 103–125.

Článek
Mojžíšek, Lubomír. Funkce otázky a řízeného přednácviku v první fázi výuky pracovně-technickým pohybovým dovednostem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, roč. 15, č. I1, s. 59–69.

Článek
Mojžíšek, Lubomír. Jednota vzdělávání a výchovy ve vyučovacím procesu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1985, roč. 34, č. I20, s. 37–47.

Článek
Mojžíšek, Lubomír. K otázce pojetí fyzické práce žáků v předsocialistické a socialistické škole. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1962, roč. 11, č. B9, s. 151–171.

Článek
Mojžíšek, Lubomír. K teorii diferencí a jejich důsledků ve výchově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1975, roč. 24, č. I10, s. 45–68.

Článek
Mojžíšek, Lubomír. Modernizace pojetí pracovní výchovy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1968, roč. 17, č. I3, s. 37–54.

Článek
Mojžíšek, Lubomír. Pedagogická diagnostika jako součást pedagogické teorie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1972, roč. 21, č. I7, s. 241–259.

Článek
Mojžíšek, Lubomír. Pedagogické dny na Universitě E.M. Arndta v Greifswaldu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, roč. 15, č. I1, s. 113.

Článek
Mojžíšek, Lubomír. Pojetí, smysl a metodologické základy pedagogické diagnostiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1981, roč. 30, č. I16, s. 15–45.

Článek
Mojžíšek, Lubomír. Pracovní výchova jako složka socialistické výchovy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1973, roč. 22, č. I8, s. 17–43.

Článek
Mojžíšek, Lubomír. Školní organizační formy skupinového vyučování. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1983, roč. 32, č. I18, s. 41–51.

Článek
Mojžíšek, Lubomír. Výrobní praxe posluchačů filosofické fakulty v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, roč. 10, č. B8, s. 142–146.

Článek
Bárta, Boleslav; Smékal, Vladimír; Mojžíšek, Lubomír; Štejgerle, Ladislav. Z činnosti katedry psychologie a pedagogiky od poloviny r. 1959 do konce r. 1960. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, roč. 10, č. B8, s. 137–141.